- Rita argumenterte for skole på Overvik-tomta

Landbruksdirektør Tore Bjørkli forteller at da de var på befaring med departementet, var ordførerens hovedargument for å få omregulert Overvik at Trondheim trengte skole der

Landbruksdirektør Tore Bjørkli reagerer på at utbyggeren ikke ønsker å ha nye Jakobsli skole på sin eiendom.  Foto: Richard Sagen

Adresseavisen fortalte tirsdag historien om hvordan tomta til nye Jakobsli skole ble lagt til dyrka mark, i stedet for på Overvik Utviklings eget område. Dette vil gi eierne stor økonomisk gevinst, men kommunen risikerer nå å ikke få bygge skole på nabotomta.