Krigsminnene er i bruk

Uansett hva som planlegges av boliger og kultur på Nyhavna, vil 2. verdenskrig være massivt til stede.

Ekte: Antikvar Mette Bye liker at Dora II og andre bygninger har fått beholde sitt røffe utseende.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Byantikvaren i Trondheim er i gang med en kulturminneutredning om de omfattende krigsminnene på Nyhavna.