Tegner nytt politikart for Trøndelag

Politimester Nils Kristian Moe håper på et bredt engasjement fra kommunene når han nå foreslår å dele Trøndelag politidistrikt inn i sju tjenesteenheter og 13 tjenestesteder.

Omorganiserer: Politimester Nils Kristian Moe har tegnet et helt nytt politikart. Her flankert av f. v: Gunnar Smeby, administrasjonssjef i Sør-Trøndelag, Magne Røen, namsmann i Sør-Trøndelag Rolf Ove Viken, administrasjonssjef i Nord-Trøndelag og Hallgeir Stjern, operativ leder i Fosen lensmannsdistrikt. 

Det er en betydelig endring fra dagens 39 tjenestesteder. Moe vil flytte dagens politistasjoner og lensmannsdistrikt over til geografiske driftsenheter.