Ikke full faglig samling i nye NTNU

Faglig samling er nøkkelordet i NTNU-fusjonen. Men fagmiljøer i Ålesund og Gjøvik slås ikke sammen med tilsvarende miljøer i Trondheim.

Tvinger ikke: Rektor Gunnar Bovim «freder» fagorganiseringen av NTNU i Ålesund i sin innstilling til styret. 

For eksempel vil sykepleierutdanningen foregå ved tre ulike institutter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.