Marte Løvik (Sp):

Vil ha alle politiske møter i arbeidstiden

Senterpartiets Marte Løvik vil at Trondheim legger alle bystyre- og komitémøter på dagtid. Det tror hun vil styrke lokaldemokratiet.

Politikk på dagtid: Senterpartiets Marte Løvik vil at Trondheim kommune flytter bystyre- og komitemøtene til dagtid. Det tror hun vil styrke lokaldemokratiet og skape bedre rekruttering til lokalpolitikken. 

- Møter på dagtid vil gjøre det enklere for en større del av befolkningen å bli med i det politiske liv. I dag ser vi eksempler på at debatter og politisk behandling blir mangelfulle fordi kveldsmøtene blir for lange. Folk som skal fatte viktige vedtak er slitne etter en dag på jobb og rett på møte, sier Marte Løvik.