Miljøpakken gjør Bregneveien mer trafikksikker

Ved hjelp av midler fra Miljøpakken skal Bregneveien på Blomsterbyen endelig få nytt fortau. I dag må fotgjengere gå i den trafikkerte veien.

Tryggere vei: Prosjektleder Petter Fuglaas fra kommunalteknikk i Trondheim kommune kan konstatere at endelig er anleggsarbeidene i Bregneveien i gang. Her graves det etter strømkabler, som skal skiftes ut. Veien blir mer trafikksikker når hele veien får fortau. 

Bare deler av den 550 meter lange Bregneveien har fortau.