Folk:

Smevolls siste skoledag

På idrettsbanen var han sprinter. Som lærer har han stått det lange løp.

Gode skussmål: «Blid og med godt humør, glimt i øyet, hjelpsom, gentleman, pliktoppfyllende og til å stole på. Lun, sprek og med svært lite fravær. Han er en viktig del av vår skoles historie». Slik beskriver Utleira-rektor Vigdis Romsdal lærer Steinar Smevoll som nå gir seg etter 43 år i yrket. 

Nå følger Steinar Smevoll (67) sin siste 7. klasse på Utleira skole, 42 år etter han kom til skolen.