Fylkespolitikerne enige om ny godsterminal

Opposisjon og posisjon i Sør-Trøndelag fylkesting har nå gått sammen for å få til en løsning med logistikk-knutepunkt i Trondheim, men plasseringa er ikke bestemt enda.

Henrik Kierulf (H), Guro Angell Gimse (H), Arnfinn Brechan (Ap) og Karin Bjørkhaug (KrF) er fornøyde med å ha kommet til enighet om en gjennomkjøringsterminal i Trondheim. 

- Det er flott at vi har blitt enige, men det som er viktig i denne sammenhengen er at vi saklig sett har de samme prioriteringene, og da vet vi at alle jobber mot samme mål, sier Arnfinn Brechan (Ap) til Adresseavisen.