- Kristiansund har vært altfor passive

Investor Knut Steinar Olsen mener Nordmøre og spesielt Kristiansund har inntatt en altfor passiv holdning i regiondebatten.

Ingen fylkestilhørighet: Investor og eiendomsutvikler Knut Steinar Olsen i Kristiasund mener Møre og Romsdal har få idetitetsbærere på Nordmøre. - Det sier også sitt når tre høyskoler, tre sykehus, to kontor for Innovasjon Norge, et fylkesmannsembete og en fylkesadministrasjon ligger sør for Nordmøre. 

Nå er han glad for at ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre, Orkide, går for å utrede en overgang for Nordmøre til Trøndelag. Det skjer trolig på onsdag.