Til Trondheim for å knekke alzheimergåten

Han kommer til Trondheim for å oversette Mosers hjerneforskning til mennesker. Slik håper han å forstå mer om alzheimer-sykdommen.

Dette blir kontoret: Christian Döller i det tomme kontoret som snart skal bli hans når skal bygge opp en ny forskningsgruppe på Kavli-instituttet på Øya. 

Alzheimer-forskning er det nye tilskuddet til nobelprisvinnernes forskningsmiljø på Øya i Trondheim. Nå henter de inn tyskeren Christian Döller som tar i bruk Mosers forskning for å forstå sykdommen. Målet er tidlig å avdekke alzheimer for slik å hindre at sykdommen utvikler seg. Cellene som dør i alzheimers sykdom, er de samme gittercellene som May-Britt og Edvard Moser forsker på.