Udir vil stenge trondheimsskole

Etter flere tilsyn har Utdanningsdirektoratet mistet tilliten til Trondheim international school (This). Nå risikerer skolen å måtte stenge.

Mister godkjenningen: Bare dager etter at elever og ansatte tok skoleferie, varslet Utdanningsdirektoratet at de vil stenge Trondheim international school. Nå klager skolen vedtaket inn for Kunnskapsdepartementet, som avgjør skolens videre skjebne. 

- Vi har gjennomført tre tilsyn ved skolen siden 2009. Vi har avdekket både gjentatte og alvorlige brudd på regelverket, sier Bente Barton Dahlberg, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.