- Utdanningsnivå og levekår har mye å si for helsa

Forskere ved NTNU er kritiske til hvordan media formidler helsestatistikk, men påpeker at forskjell i utdanningsnivå og levekår kan forklare hvorfor det er mer overvekt i Nord-Trøndelag, enn Sør-Trøndelag.

HUNT-forskerne Erik R. Sund og Steinar Krokstad mener utdanningsnivå og levekår kan påvirke helsa til folk.   Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

Adresseavisen fortalte forrige uke at én av tre kvinner i Nord-Trøndelag er overvektig, ifølge den nye levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). I motsetning er kun 19 prosent av kvinnene i Sør-Trøndelag overvektig, og landsgjennomsnittet ligger på 23 prosent.