Yngve Brox krever mer åpenhet rundt Miljøpakken:

- For mye politikk skjer bak lukkede dører

Mer åpenhet, bedre politiske prosesser og større anledning for folk flest til å engasjere seg i hva Miljøpakken skal brukes til. Det er kravene fra Høyres Yngve Brox.

Mer åpenhet: høyres Yngve Brox mener for mange viktige avgjørelser om investeringer og prioriteringer i Miljøpakken tas i lukkede rom. Nå forlanger han mer åpenhet, mer demokrati og innsyn i prosessene rundt investeringer i nye veier, kollektivtrafikk og tiltak for syklende og gående i Trondheim. 

- Vi i Høyre har behov for å drøfte arbeidsformen rundt Miljøpakken. Slik det er i dag preges dette av for mange lukkede møter der avgjørelser om viktige millioninvesteringer tas. Byutviklingskomiteen burde vært det viktigste organet for diskusjoner rundt hvordan Trondheim skal utvikle seg, men de behandler nesten ikke saker som handler om Miljøpakken – kanskje det viktigste byutviklingsområdet vi har. Møtene blant de såkalte miljøkameratene mangler åpenhet og demokratiske prosesser, sier Yngve Brox.