Jakter i stor mengde nye genetiske data

Det nye K.G. Jebsen-senteret ønsker å finne ut hva som forårsaker sykdom – og hva som hindrer sykdom – i gendataene fra 70 000 nordtrøndere.

Verdifull bank: Professor Goncalo Abecasis mener forskningen bare er i starten av å utnyttelse data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt). 

Forskerne har kartlagt 600 000 genetiske markører til samtlige deltakere i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.