Smedstua gartneri frem fra glemselen

Etter fire års omfattende arbeider er restaureringen av Smedstua gartneri på Lade langt på vei ferdig. Prikken over i-en hadde vært å få gjenskapt drivhusdelen på sørveggen.

Gror frem: Fortidsminneforeningen har langt på vei gjenskapt Smedstua gartneri ved Ladestien. Det er også anlagt parsellhager der folk kan dyrke sine egne grønnsaker. 

- Planene går ut på å ha gartneriet ferdig restaurert i løpet av neste år, men nå har den økonomiske støtten til det videre arbeidet tørket inn, sier Svein Rasmussen i den trønderske avdelingen av Fortidsminneforeningen. Hittil er det brukt en halv million kroner.