Flere må bo i jagerflystøy i to år

Et flertall av de mest støyutsatte naboene til den nye kampflybasen på Ørland må fortsatt bo i rød sone når de første nye jagerflyene lander neste høst.

Ikke hørt noe: Hans Jørgen Dahl, som bor like ved flystripa, er fortvilt over å ikke vite når han får komme i gang med   Foto: TOMAS KOTHE-NÆSS

Per i dag har Forsvarsbygg godkjenning til å kjøpe kun 47 av de 175 boligene rundt flystripa som skal tilbys statlig oppkjøp, såkalt innløsning.