Striden rundt Trondheim Spektrum:

- Vi må trekke i nødbremsen nå

Høyre i Trondheim vil stanse planene om utbygging av Trondheim Spektrum på Øya. – Dette er en tabbe. Vi må finne et annet sted for storhallen.

- Det nye Trondheim Spektrum er en tabbe, og må skrinlegges. Byens viktige grøntområde må bestå, og veien inn til området vil ikke tåle en slik belastning. Nå må vi trekke i nødbremsen, sier kommunalråd for Høyre, Ingrid Skjøtskift. 

Det sier kommunalråd Ingrid Skjøtskift. Trondheim Høyre har diskutert saken og de kommer til å stemme mot planene. Nå håper de flere partier slutter seg til, og trekker i nødbremsen for gigantprosjektet på Øya i Trondheim.