Foreslår tog mellom Stavne og Leangen

- Ved å la toget gå mellom Stavne og Leangen gjennom Tyholttunnelen vil de sterkt voksende østområdene kunne få et bedre kollektivtilbud.

Ny togstrekning: Tyholttunnelen starter ved Lerkendal og kommer ut ved Rønningsbakken. Tunnelen er på knappe tre km. Strekningen mellom Stavne og Leangen er på nesten seks km og kan gi Trondheim et nytt kollektivtilbud om noen år. Banen ble bygget under krigen. 

Også de mange arbeids- og studieplassene ved St. Olavs Hospital og NTNU vil kunne dra nytte av det samme tilbudet, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).