Striden rundt Trondheim Spektrum:

- Bygg boliger på Øya, flytt hallene til Sluppen

- Nidarø bør bygges ut som et nytt og spennende boligområde med grønne areal og parker. Salget kan være med på å finansiere flytting av Trondheim Spektrum til Brattøra eller Sluppen.

Bystyrerepresentant Trond Åm og resten av Venstre i Trondheim vil gjøre Trondheim Spektrum på Øya om til boliger. Salget av boligområdene mener de kan være med på å finansiere en ny storbyhall og erstatte dagens Spektrum et annet sted i byen. 

Trond Åm og Trondheim Venstre mener det er på tide å tenke nytt rundt Trondheim Spektrum og ny storbyhall på Øya i Trondheim. De vil omregulere området der Trondheim Spektrum ligger til boligområde, og flytte den nye hallen til et annet sted i byen.