Storhallen alle vil ha, men ingen klarer å plassere

Tilhengerne av å bygge storhallen andre steder enn på Øya vant debatten, men det skal mye til for at de vinner saken.

Folkemøtet: Øyvind Togstad fra Norges Håndballforbund, Martin Oust fra Øya velforening, Hilde Opoku (MDG), Marek Jasinski (Ap) og Ingrid Skjøtskift (H) diskuterte framtiden for storhall på Øya. Politisk journalist i Adresseavisen, Harry Tiller (bak taler, i høyre bildekant), ledet debatten. 

Saken oppdateres.

I overkant av 150 mennesker kom på Adresseavisens folkemøte ved utestedet Fire Fine i Adressabygget i går kveld.

- Denne utbyggingen vil være et overgrep mot byen vår som er uopprettelig. Om Arbeiderpartiet gjennomfører dette, er det ikke mulig å angre om fire-fem år, sa Ingrid Skjøtskift, kommunalråd for Høyre. Og druknet i applaus.

LES OGSÅ: Trekk i nødbremsen nå

LES KRONIKK: Vi må redde Nidarø nå

LES KOMMENTAR: Stopp toget, Ingrid vil av

Øyaboerne stilte sterkt

Det var en overvekt av Øya-boere blant de oppmøtte. Men også idretten kom, godt forberedt. Og en rekke politikere var også å se både i publikum og på talerlista. Det er liten tvil om at debatten om storhallutbygging, som i sommer har blitt en debatt om byutvikling, engasjerer.

- Høring er en viktig del av en demokratisk prosess. Nå får vi fortelle, og politikerne må høre oss, sa Arne Waldemar Olsen, mangeårig politiker og meningsbærer i Trondheim. Han er oppvokst på Øya. Olsen refset varaordfører Hilde Opoku.

- Jeg er overrasket over at det partiet som kaller seg Miljøpartiet, har uttrykt en så svak holdning i denne saken, sa han og høstet kveldens høyeste og lengste respons i publikum.

Naboene fortviler over trafikale utfordringer i Klostergata, parkeringsutfordringer, nærmiljø, biomangfold, dimensjoner på hallens fremtidige areal og høyde. De bekymrer seg for den ekstra belastningen de frykter denne hallen vil gi dem.

Omkring 20 personer tegnet seg for å sin mening i debatten.

LES OGSÅ: AP: - Storhallen skal bygges på Øya

Arbeiderpartiet nøkkelen

- Å forandre mening er en inngrodd frykt vi mennesker har. Ikke minst vi politikere. Men vi i Høyre har tenkt oss om og tvilt oss frem. Det er på tide at politikerne setter seg i førersetet og legger premissene i denne saken, sa Ingrid Skjøtskift (H).

Høyre skiftet mening. De går mot hall på Øya og ønsker å utrede alternativer andre steder. I går nevnte Skjøtskift Sluppen som et mulig sted. Partiet vurderer et par andre i tillegg.

Men Arbeiderpartiet har ikke skiftet mening. Nøkkelen til om denne saken skal kunne diskuteres med andre lokaliseringer for storhall enn den som allerede ligger i planen, på Øya, ligger hos Arbeiderpartiet. Dersom byens regjerende parti, sammen med sine samarbeidspartnere ikke åpner debatten til å se på andre steder, blir hallen lagt til Øya, der Trondheim Spektrum ligger i dag. Hallen får fire flere håndballflater, og den vil bli 28 meter høy.

- Vi har sagt at vi vil ha et vedtak i oktober, prosessen skal ikke forsinkes og vi må holde de økonomiske rammene, sa Marek Jasinski, kommunalråd for Arbeiderpartiet.

Og i debatten var han ikke til å rikke.

- Jeg vil understreke hvor viktig det er å få en storhall for idretten, kulturlivet og næringslivet i denne byen. Det er Arbeiderpartiet en garantist for å få til, sa Jasinski.

LES OGSÅ: Venstre vil heller ha boliger på Øya

Idretten har dårlig tid

Og det er nettopp idretten som ble den største opponenten i diskusjonen. Ikke fiende, for alle er skjønt enige om at idrettshaller skal man ha og gjerne lokalisert nært barna. I bydelene.

- Husk at hallene i Trondheim Spektrum tar unna for opptil 40 prosent av den hallkapasiteten vi bruker i dag. Det er ikke bare håndball og innebandy som spilles her. Det er hele 12 ulike idretter som bruker hallen. Den store andelen er breddeidrett og det er aller flest voksne som trener her, sa Anne-Lise Bratsberg fra idrettsrådet i Trondheim, som representerer idretts-lagene.

Hun understreket at to av hallene må rives på grunn av sikkerhetsrisiko, fordi de er gamle og nedslitte. Og selv om hun ikke er mot en diskusjon om hall andre steder, understreket hun tidsnøden. Ikke bare for EM-kamper i 2020, men for alle de tusener som bruker hallene hver dag hele året.

- Tenk dere nøye om, sa hun til politikerne og fastslo at bestillingen om ny storhall fra idrettstinget er klar.

- Og det skal vi løse!

LES OGSÅ: Slik blir nye Trondheim Spektrum

LES OGSÅ: Spektrum blir 28 meter høyt

Miljøet

Varaordfører Hilde Opoku fra Miljøpartiet de Grønne mottok en del kritikk og spekulasjoner i om hvor grønn styringen av Trondheim egentlig er, når veikapasitet må bygges ut for å huse en enda større hall enn i dag. Opuku kontret det med lovnad om å kunne gå inn for en ny storhall med færre enn 30 parkeringsplasser og dermed tvinge på brukerne til bruk av bein og sykler. Buss, tog og trikk befinner seg rett over brua på Skansen eller Kalvskinnet, eller mot Elgeseter.

- Men vi er ikke noen våpendrager i denne debatten, enten for det ene eller det andre alternativet. Denne debatten starter ikke på null. Mye arbeid er gjort, og hovedpremissene er lagt. Likevel er vi åpen for å diskutere nye løsninger, sa Opoku.

Hun understreket at det kom opp mange alternativer i denne debatten som kommunen ikke rår over, på tomter de ikke eier eller har råd til å kjøpe.

- Men målet er å lage en hall som bedrer kårene for idretten, kulturen, næringslivet og kunnskapsmiljøet i Trondheim.

Og det var det ikke vanskelig for noen å være enige om.

LES LEDER: Det er ingen skam å snu - selv ikke for politikere

LES KRONIKK: Trondheim Spektrum på Øya er utredet nok

LES INNLEGG: Spektrum til Brattøra

LES INNLEGG: Byutvikling på trøndersk

LES INNLEGG: Bygg øst for byen

Snur neppe: - Huset er blitt høyere, det er den eneste forandringen, sa KrFs Geirmund Lykke, fra salen. - Vi kan se på det og på trafikkutfordringen, men politikere må være forusigbare og forsiktige med å snu på femøringen. 

Snur neppe: - Huset er blitt høyere, det er den eneste forandringen, sa KrFs Geirmund Lykke, fra salen. - Vi kan se på det og på trafikkutfordringen, men politikere må være forusigbare og forsiktige med å snu på femøringen. 

Utålmodig: Idretten har i årevis jobbet for storhall for å møte kapasiteten som behøves. De frykter at en ny debatt vil forsinke prosessen. -Tenk dere godt om, sa Anne-Lise Bratsberg fra idrettsrådet i Trondheim. 

Utålmodig: Idretten har i årevis jobbet for storhall for å møte kapasiteten som behøves. De frykter at en ny debatt vil forsinke prosessen. -Tenk dere godt om, sa Anne-Lise Bratsberg fra idrettsrådet i Trondheim. 

Sagt i debatten
  • «Vi kan ikke legge en slik stor hall i en blindgate på Øya. Og vi kan heller ikke låse oss til en avgjørelse vi vil angre på om fire-fem år.» Ingrid Skjøtskift (H)
  • «Trondheim skal ha en ny storbyhall der idretten inngår et sambruk med kulturen og næringslivet. Gjør vi ikke det på Nidarø, betyr det kroken på døra for Trondheim som konsertby for evig tid.» Marek Jasinski (Ap)
  • «Vi bør med en slik hall kunne trekke til oss flere og andre publikummere enn bare gamle menn på Sverresborg.» Hilde Opoku (MDG)
  • «Om Arbeiderpartiet gjennomfører dette, vil det være et overgrep mot byen vår som er uopprettelig.» Ingrid Skjøtskift (H)
  • «Hallen er ingen større trussel mot dyrelivet på Øya enn villaeierne som har anlagt sine engelske hager ned mot elvebredden.» Hilde Opoku (MDG)
  • «Vi er ikke opptatte av boligpriser. Det er hverdagen vår med mer støy, mer trafikk og reduserte grønt- og viltområder rundt oss.» Martin Oust, Øya velforening
  • «Trafikkforholdene i Klostergata er langt fra optimal, men det er ikke gitt at folk skal kjøre bil. Nye Jordal Amfi bygges med 30 parkeringsplasser.» Øyvind Togstad, styreleder i Norges Håndballforbund, region nord
  • «Vi trenger ikke å bygge en ny hall for å endre folks trafikkvaner.» Ingrid Skjøtskift (H)
  • «35 ulike tomteeiere vil bli berørt, og den vernede alleen må tas. Og en økt standard på Klostergata vil føre til at bilene vil kjøre fortere, og det blir enklere å kjøre og hente der. Martin Oust, Øya velforening
  • «Vi vil ikke få arrangere EM-kamper i Nidarøhallen slik den står nå, og det finnes ikke alternativer rundt byen. Om vi ikke kan ta de kampene vi har forpliktet oss til, kan vi forvente millionbot og utestengelse fra mesterskap.» Øyvind Togstad, styreleder i Norges Håndballforbund, region nord
Konkretiser: Terje Roel er leder i Sør-Trøndelag idrettskrets synes Høyre burde hatt et konkret forslag på banen når de snur. - Jeg er redd denne debatten er klassisk «not in my backyard», sa han. 

Konkretiser: Terje Roel er leder i Sør-Trøndelag idrettskrets synes Høyre burde hatt et konkret forslag på banen når de snur. - Jeg er redd denne debatten er klassisk «not in my backyard», sa han. 

På forsiden nå