Fullt på lærerstudiet tross høyere krav

30 prosent av fjorårets førsteklassestudenter på grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn i Trondheim ville ikke kommet inn i år. I Levanger er det fortsatt ledige plasser.

Forventet: Instituttleder Ingfrid Thowsen ved institutt for grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn og tegnspråk og tolkning ved NTNU, er ikke overrasket over årets søkertall. 

Samordna opptak presenterte tirsdag tallene for opptak og fordeling av studieplasser for studieåret 2016/2017. Nytt av året var kravet om at søkere til grunnskolelæreutdanning må ha minimum fire i matematikk. På landsbasis var det 3.9 prosent færre kvalifiserte søkere til lærerutdanning i år enn i fjor.