- Saken har svekket tilliten til politikerne

- Det er uheldig at valget av skoletomt har skapt grobunn for spekulasjoner og påstander om uryddighet. Vi ber formannskapet ta opp saken på nytt, sier kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H).

Ny runde: Høyres Ingrid Skjøtskift ønsker en ny runde i formannskapet om lokaliseringen av Jakobsli skole. 

Kommunalråden mener at en ny behandling ikke vil forsinke planene for skolen.