Dette gjorde størst inntrykk på oss 22. juli 2011

22 personer på gata om 22.juli 2011.