Derfor sier Statens vegvesen nei til Overvik-utbygging nå

Statens vegvesen setter bremsene på for Overvik-utbyggingen. De krever at vei- og kollektivsystemer er på plass før den store utbyggingen starter.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Eva Solvi, bekrefter at hun har avgitt en høringsuttalelse som er sjelden skarp kost. - Den må være det. Vi må si fra nå, før det gis grønt lys til Overvik, advarer hun. Her i Skovgårdkrysset, som er ett av de stedene som vil bli sterkt rammet av en utbygging. 

Vegvesenet konstaterer også at Trondheim kommunes planer for den omfattende utbyggingen på jordene overfor Ranheim, bryter den viktige bymiljøavtalen.