- Vegvesenets innvendinger må tas på største alvor

Ap i Trondheim sier at de ikke skal bryte bymiljøavtalen om nullvekst i biltrafikken. Hvis så skjer, må Overvik-planer legges om, sier Marek Jasinski.

Her går det ingen busser per i dag. Statens vegvesen krever at det skal gå vei med kollektivfelt i begge retninger over disse jordene, før boliger tas i bruk. 

Adresseavisen presenterte fredag Statens vegvesens mange og alvorlige merknader og innsigelser mot den storstilte utbyggingen på Overvik. Vegvesenet mener at områdereguleringen ikke legger til rette for kollektivtrafikken. De er også sterkt bekymret for at en så massiv utbygging vil strupe trafikken, særlig i utsatte kryss på Moholt og Skovgård – og har varslet innsigelser til planen. Det betyr i praksis at det blir nye runder med departementet, om partene ikke enes på forhånd i meglingsmøter.