Vegvesenet og NTNU med sterk kritikk av storhall-planene

Høringsuttalelsene fra Statens vegvesen og NTNU til planforslaget rundt utbyggingen av Trondheim Spektrum er ikke lystig lesning for tilhengerne av ny storhall.

Slik skal Trondheim Spektrum bli når den nye hallen står ferdig.  Foto: Illustrasjon: Rambøll arkitekter / Saaha / Skibnes arkitekter / Agraff

- Vi håper at prosessen videre vil gi nye analyser slik at vi kan drøfte konsekvensene av trafikken på et mer realistisk grunnlag, sier, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Eva Solvi til Adresseavisen.