- Fortjener respekt for jobben de gjør

Erling Moe mener at uthengingen av lekdommerne i Hemsedal-saken kan gjøre det vanskeligere å få vanlige folk til å bidra i rettssystemet.

Bekymret: Erling Moe er bekymret for at det kan bli vanskeligere å få vanlige folk til å være lekfolk i rettsvesenet. 

Erling Moe er opprørt over hvordan meddommerne og de tiltalte i Hemsedal-saken er behandlet i etterkant av domsavsigelsen. Han jobber i Domstoladministrasjonen og er politiker i Venstre, men uttaler seg først og fremst på egne vegne: