Krever at skoletomta plasseres inne på Overvik-området

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag krever at nye Jakobsli skole legges inne på området til Overvik – ikke på den vedtatte jordbrukstomta som tilhører NTNU.

Kommunalråd Geirmund Lykke mener de varslede innsigelsene understreker alvoret i saken og hvor krevende planen er. 

Dette kommer fram i Fylkesmannens høringsuttalelse til Overvik-utbyggingen. Ifølge uttalelsen må alt areal til nødvendig offentlig – og privat tjenesteyting, inkludert skole, løses innenfor arealet som allerede er satt av til utbyggingsformål.