Dette er farene som utbygger selv ser med ny giganthall på Øya

Kommer nødetatene seg til Trondheim Spektrum hvis det virkelig smeller under et stort arrangement? Ja, hvis vi tar noen grep, mener utbygger.

Ikke imponert: Jørg Høyland ved Øya velforening er alt annet enn imponert over risikoanalysen som er gjort rundt den nye storhallen på Øya. 

I en risiko- og sårbarhetsanalyse gjort i forbindelse med utbyggingen av den nye storhallen på Øya, kommer det frem mulige problemer.