- Avgjørelsen er ikke juridisk holdbar

Trondheimsadvokaten Leif Strøm mener Hemsedal-saken bør gjenåpnes, og sender nå et åpent brev til Riksadvokaten for å få det vurdert.

Advokat Leif Strøm mener fagdommerne må få mulighet til å overprøve lekdommernes kjennelse.  Foto: Glen Musk

«Mange er meget opprørt over den såkalte Hemsedal-saken, der tre menn ble frifunnet. Et gammelt uttrykk sier at en god lov er i samsvar med hva flertallet i befolkningen mener er rett. Det samme kan vel sies om en god dom. Etter min juridiske vurdering er ikke dette en god dom, og den virker tydeligvis støtende på mange menneskers rettsfølelse.»