Hemsedal-saken kan gi konsekvenser for den nye meddommerordningen:

KrF åpner for å snu om blokkerende mindretall

KrF vil at flertallet av lekdommere i norske rettssaler skal bestå, men åpner for å ta bort ordningen med at mindretallet kan blokkere flertallet i å gi domfellelse.

PREGET: KrFs Kjell Ingolf Ropstad reagerte sterkt på frikjennelsen i Hemsedalsaken. Nå vil han diskutere endringer i meddommerordningen. 

– Vi vil diskutere om det blokkerende mindretallet egentlig gir den økte rettssikkerheten det er ment å gi, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.