Vil ha ny Spektrum-utredning

Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag retter sterkt kritikk mot planen for nye Trondheim Spektrum og anbefaler at saken utredes på nytt før vedtak fattes.

Knusende dom: Høyre-topp Henrik Kierulf i Sør-Trøndelag fylkesting støtter fylkesrådmannens kritiske innvendinger mot planen for nye Trondheim Spektrum. 

I sin høringsuttalelse til Spektrum-utbyggingen på Nidarø retter fylkesrådmannen sterkt kritikk mot flere sider av utbyggingsplanen. Han beskriver planen som «utfordrende og konfliktfylt for transport, trafikkavvikling og landskap». Uttalelsen skal behandles i fylkesutvalget 17. august.