Snart kommer en endring som blir dyr for elbiler i Trondheim

Trøndelag elbilforening frykter at innføring av p-avgift for elbiler i Trondheim fra 1. januar vil føre til at flere vil kjøpe diesel- eller bensinbil.

Arbeidstidsparkering. I Søndre gate er en meget stor andel av p-plassene opptatt allerede klokken 09.30, konstaterer Berit Tiller og lederen av Trøndelag Elbilforening, Ståle Langolf. 

Finans- og næringskomiteen i Trondheim kommune vedtok sist uke å slutte seg til rådmannens innstilling, om å innføre lik parkeringsavgift for elbiler og «konvensjonelle motorvogner» på offentlige gate- og boligsoneparkeringsplasser.