Så store utslag gir p-avgift for elbiler på parkeringen i Midtbyen

P-avgift for elbiler fra nyttår kommer til å gi store utslag for gateparkeringen. Trondheim Parkering regner med 75 prosent nedgang i elbilparkeringen i Midtbyen.

Elbilparkering. Det er særlig i de nordøstlige delene av Midtbyen at det er parkert mange elbiler på dagtid, sier direktør Stein Løberg i Trondheim parkering.  Foto: Christine Schefte

- Våre beregninger viser at tre av fire elbilbilister vil slutte å parkere på gateplan i sentrum. Det vil trolig frigjøre mellom 150 og 200 parkeringsplasser som elbileiere tidligere har brukt hovedsakelig til arbeidstidsparkering, sier direktør Stein Løberg i Trondheim Parkering.