- Fare for rettssikkerheten hvis meddommere blir hengt ut

Meddommer Torry Solberg reagerer sterkt på at meddomerne i Hemsedal-saken har opplevd å bli truet.

Torry Solberg synes det er synd hvis meddommere trekker seg på bakgrunn av Hemsedal-saken. 

Hemsedal-saken, der tre menn ble frikjent for voldtekt, har vekt sterke reaksjoner og debatt om meddommernes rolle i rettssystemet. Meddommerne som var med og frikjente de tiltalte mennene i saken har blitt truet.