NTNU på Arendalsuka:

Når genene kurerer sykdom

Har jeg dette trekket etter far? Og denne evnen etter mor? Eller er det tillært?

Genmaterialet: Professor Kristian Hveem i HUNT sin biobank. Her undersøkes prøver fra menneskene som deltar i befolkningsundersøkelsen. 

Forskerne kan si noe om geners betydning for sykdommer som psoriasis, lungekreft, tarmsykdom, diabetes, hjertesykdom og et bredt spekter av andre helseplager. Og de kan si målrette medisinen.