Du lærer best når du tar notater for hånd

NTNU-forskere har studert hva som skjer i hjernen når studenter tar notater. Resultatet er at håndskrevne notater gir best læring.

Når du noterer for hånd, blir større deler av hjernen aktivert. Derfor mener forskerne at du lærer bedre og husker mer enn om du skriver på tastatur. Studien er utført av hjerneforskerne Audrey van der Meer og Ruud van der Weel, begge professorer ved psykologisk institutt. De slår etter denne studien fast at elever og studenter bør ta notater for hånd.