Dragvoll vs. Gløshaugen:

Har latt fordommene gro som skriften på do

Kulturforskjellene lever mellom Gløshaugen og Dragvoll. Dragvoll-studentene identifiserer seg i langt mindre grad med NTNU enn det studentene på Gløshaugen gjør.

Dragvoll vs. Gløshaugen: I sin masteroppgave om forskjellen på de to NTNU-campusene Gløshaugen og Dragvoll har Cecilie Dahl Rian funnet to ulike identiteter, lite kunnskap om hverandre og nedlatende holdninger om «de andre». 

Cecilie Dahl Rian har studert dovegger og infotavler både på Dragvoll og Gløshaugen. Resultatet er en masteroppgave i nordisk språk om forskjellene på de to studiestedene. Hun viser fram to ulike identiteter, lite kunnskap om hverandre og nedlatende holdninger om «de andre». Og hun slår fast: