Samisk folkefest i Tråante

- Vi ønsker en nasjonal feiring med sentrum i Trondheim, sier sametingspresident Aili Keskitalo, som inviterer alle med på festen under neste års 100-årsjubileum, «Tråante 2017».

Identitet: - Vi vil feire demokratiet og likeverdet, sier sametingspresident Aili Keskitalo. Her står hun på Torget sammen med ordfører Rita Ottervik og prosjektleder Ida Marie Bransfjell. Sametingspresidenten har på seg en kofte med snitt fra Kautokeino. - Dette er en sommerkofte hvor jeg har valgt et bomullsstoff med blåbærtrykk. Denne er et hverdagsplagg og vi har ikke mange regler, som for bunadene. Våre kofter er uttrykk for vår personlige identitet. 

Neste år skal demokrati, rettferdighet og mangfold feires.