- Må et barn ofres før politikerne forstår at dette er feil?

Politikerne sa ja til økt trafikk gjennom boligfelt – beboerne i Bromstadekra frykter for sikkerheten.

Vil ikke ha mer trafikk: Leder i velforeningen Bromstad selvbyggerfelt Lisbeth Schjelde står foran naboer og medlemmer i foreningen. De ønsker ikke mer trafikk gjennom Bromstadekra. 

- Dette er skoleveien for mange barn, og vi er redde for at det må en ulykke til før politikerne forstår at dette er feil, sier Lisbeth K. Schjelde, styreleder i velforeningen Bromstad selvbyggerfelt.