Mener storhallen er godt utredet

Rådmannen mener storbyhallen er utredet grundig og i tråd med bestillingen fra politikerne. Han vil ha en debatt basert på fakta.

Rådmann Morten Wolden og kommunaldirektør Ola By Rise mener den nye storhallen har vært grundig utredet. Rådmannen mener det gjøres en stor jobb for å legge til rette for gode politiske beslutninger.  

Siden desember 2010 har storhall/Trondheim Spektrum vært til behandling i formannskapet eller bystyret 11 ganger.