Vil granske rådmannslønn i Leksvik tilbake i tid

Leder av kontrollutvalget i Leksvik vil granske etterlønnsavtalen og tidligere lønnsforhøyelser rådmannen har fått.

Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik (t.h.) skal bli kommuneadvokat i nye Indre Fosen kommune, der Rissa og Leksvik går sammen. Her på pressekonferansen da kommunene varslet at de ville slå seg sammen. 

Leder for kontrollutvalget i Leksvik, Torkil Berg (Ap), mener det er flere forhold ved rådmannens lønnsavtaler tilbake i tid det er grunn til å stille spørsmål ved.