- Innføring av superbusser fra 2019 er et risikoprosjekt

Innføringen av det nye rutekonseptet med superbusser i Trondheim i august 2019 er et risikoprosjekt. Det mener rådgivningsfirmaet Urbanet Analyse.

Risikoprosjekt. Den nye rutestrukturen med superbusser i Trondheim fra 2019, er et risikoprosjekt, mener rådgivningsfirmaet Urbanet Analyse.  Foto: Terje Svaan

I en rapport til Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune påpeker analyseselskapet en lang rekke risikopunkter ved prosjektet.