Ny pasientjournal blir milliardoppdrag

Fastlegen og sykehuslegen skal benytte samme pasientjournal. Det er målet når Helse Midt-Norge går i gang med å anskaffe en ny elektronisk pasientjournal.

En journal: En pasient - en journal er regjeringens mål. Nå starter Helse Midt-Norge arbeidet med å anskaffe en ny elektronisk pasientjournal som skal redusere antallet pasientjournaler. 

Den nye pasientjournalen er anslått å koste mellom 1,4 og 2,7 milliarder kroner, og Helse Midt-Norge lyser nå ut anbudet.