Ønsker fleksible løsninger når folk har samvittighetskvaler på jobben

Et utvalg foreslår å fjerne retten til å reservere seg mot forskning på fostervev. Utvalget ber også regjeringen vurdere å droppe reservasjonsretten for omskjæring av guttebarn.

Professor Bjørn Kåre Myskja vil stramme inn den lovfestede retten til å reservere seg. Myskja vil heller at arbeidsgiver og arbeidstaker finner fleksible løsninger som ivaretar samvittighetsspørsmål. 

Utvalget mener samtidig at arbeidsgivere bør være imøtekommende når arbeidstakere har samvittighetskvaler.