Fastlegene misliker nye fraværsregler på videregående

Nye fraværsregler på videregående har ført til et voldsomt press på fastlegene.

Syke elever: Byåsen legesenter ringes ned av videregåendeelever som skal ha legeattest på at de er syke. Allmennlege Anders Askelund og helsesekretær Hildegunn Strøm setter opp akkuttime. 

- Elevene burde heller ha holdt sengen, sier Anders Askelund, spesialist i allmennmedisin ved Byåsen legesenter.