Barnehagene går i vannet

- Hva gjør politikerne om de ikke når målene sine om svømmedyktige fjerdeklassinger, spør Rune Larsen. Skoleelever har 24 timer svømmeundervisning totalt i grunnskolen. Nå går barnehagebarna i vannet.

Vanntilvenning: Eik, Timian, Trym, Eirunn og Leoni i vannet sammen med instruktør, Thea. De får prøve å dukke under vann og opp igjen inni ringen. 

I år har alle fylker fått øremerkede midler til å tilby gratis svømmeopplæring for barnehagene.