Trondheimsforskere måler hvor gode elevene er til å skrive:

Riktig betyr ikke godt

På femte trinn skriver 30 prosent av elevene dårligere enn forventet og jentene er flinkere enn guttene. I åttende vokser andelen elever som presterer høyt. Det er ikke lett å forske på kvaliteten i elevers skriveprestasjoner, men i Trondheim har de endelig resultater å vise til.

Skriv godt: - Skriveprestasjoner er vanskelige å vurdere, nettopp fordi de er subjektive i sin form, sier Arne Johannes Aasen, leder ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking på Rotvoll. Prosjektleder Gustaf Skar presenterer resultater av prøver i skriving, som likevel forteller noe om hvilket nivå norske elever er på når det kommer til å uttrykke seg skriftlig på norsk. 

Hvis godt språk kunne måles i rettskriving, kommasetting og korrekt grammatikk, ville det vært lett å måle hvor gode elevene er til å skrive.