Kjemper for status som eliteutdanning

Det står om status, ære, anerkjennelse og 80 millioner kroner. Målet er status som senter for fremragende utdanning.

Absolutt siste runde: Ekspertkomiteen har lest søknaden, vurdert kriterier og møter nå studenter og ansatte ved senteret Scope på det medisinske fakultetet. Den britiske professoren Stephanie Marshall, stående i midten bak, er leder for den internasjonale ekspertkomiteen. Foto: Morten Antonsen  

Pensum er lagt bort. På medisinstudiet i Trondheim er målet at studentene fra nå og resten av sitt yrkesaktive liv skal være i stand til å finne den mest oppdaterte og beste kunnskapen når de skal behandle en pasient. Læringsmål har erstattet pensum og studentene må selv finne fram til kunnskapen de trenger når de møter pasienten.