Skal kartlegge hvordan fysioterapeutene jobber

Hvordan utfører fysioterapeutene jobben sin – og hvordan kan de bli bedre? Alle fysioterapeuter i Trondheim skal delta i studien.

Fysioterpeut Vidar Riddervold Guttormsen (t.v.) og pasient Gunn Hilde Pallin er glad for at Ingebrigt Meisingset og hans kolleger skal forske på hvordan fysioterapi utøves i Trondheim. 

Målet er å at behandlingen skal bygge mest mulig på oppdatert kunnskap fra forskning.